عاشق ,خودت ,کردی ,عاشق خودت ,خودت کردی

مرا تباه مرا عاشق خودت کردی

آهای ماه! مرا عاشق خودت کردی..


خوشم نیامده بود از تو ابتدا اما

میان راه مرا عاشق خودت کردی


بدون خنده، بدون سلام، بی صحبت

به یک نگاه مرا عاشق خودت کردی


سر من -آی مسلمان!- همیشه پایین بود

به چه گناه مرا عاشق خودت کردی


چرا به روز سیاهم نشانده ای؟ ای ماه!

چگونه -آه...-مرا عاشق خودت کردی؟


جواد شیخ الاسلامی

منبع اصلی مطلب : الهام
برچسب ها : عاشق ,خودت ,کردی ,عاشق خودت ,خودت کردی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : میان راه مرا عاشق خودت کردی